info
pprofile-image

Ing. Vladimír Pozdníček

Vladimír Pozdníček působí již více než 25 let v oblasti moderního personálního řízení. Je majitelem poradenské a vzdělávací společnosti PROFI-MEN, s.r.o. V posledních letech věnuje své úsilí a energii rozvoji vzdělávacích programů pro personalisty, HR specialisty a HR manažery. Je hlavním lektorem Akademie HR a dalších specializovaných programů pro HR. Za dobu svého působení v roli HR poradce má za sebou velkou řadu personálních auditů, tvorbu řady systémů hodnocení a motivace zaměstnanců.....

Motto: Každý útvar HR nebo i samostatný personalista by měl přinášet přidanou hodnotu a podporovat realizaci vize a strategie firmy.

Do světa personalistiky jsem vstoupil v roce 1994 a to s původním odborným zaměřením na počítače, systémy řízení, automatizaci, informační systémy a slaboproudou techniku. Co mě tenkrát oslovilo byla systematická pomoc firmám v podnikání, hledání cest jak zefektivnit fungování, jak nastavit systém řízení, komunikaci, systematické vymezení org.  struktury a jednotlivých pracovních pozic pro správné fungování celého organismu firmy. Dále samozřejmě také způsoby jak nalézt ty správné specialisty na pracovní pozice, jak je dovést tam, kde je firma potřebuje mít odborně a manažersky. Zde všude jsem mohl uplatnit své analytické schopnosti.

Postupem času přicházely poradenské a vzdělávací aktivity, stal jsem se kromě konzultanta - poradce, také lektorem. V současné době ve vzdělávacích programech  pro HR specialsty a HR manažery:

Akademie moderního personálního řízení - pro HR manažery. 

Specialista hodnocené a odměňování zaměstnanců,

Specialista náboru, přijímání a uvolňování  zaměstnanců, 

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Všechny tři specializace jsou také přípravou pro získání profesní kvalifikace dle NSK, včetně státní zkoušky u naší společnosti.

Mohu nabídnout dlouhodobý přehled a orientaci v českém z pohledu HR - například v oblastech - firemní kultura, systém řízení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, nábor a výběr, hodnocení, odměňování a motivace, velmi dobrou orientaci v popisech pracovních pozic, kompetencích, dlouhodobých trendech v odměňování různých profesí, nastavení procesu výběru, analýzách vzdělávacích potřeb,......a dalších činnostech a procesech moderní personalistiky.

Jsem  dlouhodobým členem People Management Forum (dříve ČSRLZ), protože se moderní personální řízení stalo mým koníčkem. Dobře systematicky a kapacitně nastavený model HR může velmi podstatně podpořit vizi a strategii společnosti, firmy nebo organizace. Přinést potřebnou přidanou hodnotu pro úspěšnou realizaci této vize a strategie.

 

Články profesionála

Téma náboru sice ve firmách rezonuje, ale stabilizace je klíčová - 3.7.2018

Vladimír Pozdníček je jednatelem, poradcem a lektorem HR personálně poradenské společnosti PROFI-MEN, s.r.o. Recruitmentem a obecně HR problematikou… celý článek

Ucelené vzdělávání v moderní personalistice v Královéhradeckém kraji - 3.7.2018

Vladimír Pozdníček je jednatelem, poradcem a lektorem HR personálně poradenské společnosti PROFI-MEN, s.r.o. Recruitmentem a obecně HR problematikou… celý článek

Náborový proces pod taktovkou společnosti PROFI-MEN - 22.12.2016

Vladimír Pozdníček je jednatelem, poradcem a lektorem HR personálně poradenské společnosti PROFI-MEN, s.r.o. Recruitmentem a obecně HR problematikou… celý článek

Získejte komplexní povědomí o problematice HR a jejích nástrojích - 22.12.2016

Vladimír Pozdníček je jednatelem, poradcem a lektorem HR personálně poradenské společnosti PROFI-MEN, s.r.o. Recruitmentem a obecně HR problematikou… celý článek

Vladimír Pozdníček v HR tv: Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy pomocí HR dovedností - 22.12.2016

Vladimír Pozdníček je jednatelem, poradcem a lektorem HR personálně-poradenské společnosti PROFI-MEN, s.r.o. Recruitmentem a obecně HR problematikou… celý článek

Hodnocení zaměstnanců aneb Kdo se víc ptá, ten se víc dozví - 16.9.2016

V jednom z posledních „letních“ článků jsem psal o spokojeném zaměstnanci, který je spravedlivě hodnocen a ohodnocen za svůj přínos pro… celý článek

Správně nastavená kapacita HR útvaru - proč mít specialisty HR? - 31.8.2016

Jak by měl být optimálně nastaven HR útvar? Kolik by měl mít lidí? Jaká by měla být jejich specializace? Tyto otázky řešíme asi všichni, kdo působí v … celý článek

Spokojený zaměstnanec - spravedlivě hodnocený a ohodnocený? - 19.8.2016

Současná aktuální situace na trhu práce, kdy chybí desetitisíce kvalifikovaných a šikovných pracovníků, nás vede k nutnosti přemýšlet o otázkách, jak… celý článek

Dobře propracovaný popis pracovní pozice – základní stavební kámen HR? - 23.2.2016

V rámci personálních organizačních auditů se málokdy setkávám s velmi dobře propracovanými popisy pracovních pozic. Většinou jde o ne příliš aktuální… celý článek

Profil Vladimíra Pozdníčka - poradce, lektora a spolumajitele společnosti PROFI-MEN - 17.12.2015

Vladimír Pozdníček působí již více než 20 let v oblasti moderního personálního řízení. Jako spolumajitel personálně-poradenské a vzdělávací… celý článek

Vladimír Pozdníček v HRtv: Jak získat kvalitní uchazeče do oborů, kde jich je nedostatek? - 17.12.2015

Vladimír Pozdníček se věnuje již více než 20 let oblasti moderního personálního řízení. Jako spolumajitel personálně-poradenské a vzdělávací… celý článek

V čem spatřujeme v současné době strategickou roli HR? - 15.12.2015

O strategické roli HR hovoříme v odborných kruzích v poslední době velmi aktuálně, bohužel spíše na odborné úrovni profesních organizací HR. Stále… celý článek

Řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce - jsou nějaké cesty? - 24.11.2015

Jedna cesta řešení určitě existuje. Většina firem a společností disponuje celkem solidním „manšaftem“ – to mohu potvrdit na základě letitých… celý článek

Jaké jsou současné trendy ve vzdělávání personalistů, HR manažerů a specialistů? - 6.5.2015

Tuto otázku si já osobně kladu již řadu let a určitě nejsem sám. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek. Pro správnou odpověď však existuje řada… celý článek

Jsme jako firmy, personalisté a HR připraveni na start ekonomiky? - 22.4.2015

Všichni s pozitivním vědomím přijímáme informace o startu ekonomiky. Konečně pomine několik let trvající stagnace a šetření. Jsme však na změnu… celý článek

Kompetentní zaměstnanec - umí, chce, může? - 7.4.2015

V posledních letech začínáme hodně pracovat s kompetencemi a kompetenčními modely. Kompetentních zaměstnanců začíná být v některých profesích velký… celý článek

Přínosy a úskalí pravidelného hodnocení zaměstnanců - 13.12.2013

Co nám má přinést pravidelné hodnocení? To je otázka, kterou si musíme položit před jeho tvorbou. Není žádný mustr pro implementaci, je to jako v … celý článek

Mají personalisté čas a prostor vzdělávat také sami sebe? - 20.11.2013

V poslední době se začíná výrazně měnit role HR útvaru a to směrem k roli strategické. Toto konstatování se však týká zatím jen malého procenta… celý článek

Personální audit - snižování počtu zaměstnanců, nebo nástroj velmi dobré zpětné vazby? - 16.5.2011

Tento často medializovaný pojem je bohužel již dost zprofanován ve smyslu spojování se snižováním počtu zaměstnanců a propouštěním. U zaměstnanců to… celý článek

Kurzy profesionála

Kontaktovat profesionála

Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.