Podmínky využívání služeb společnosti Ivitera a.s.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním mých osobních a prezentačních údajů společností IVITERA a.s., se sídlem Kafkova 16, 160 00 PRAHA 6, zapsané u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C vložka 82484, IČ: 28186575 prostřednictvím jejích internetových stránek a projektů za účelem zpřístupnění těchto údajů potenciálním obchodním partnerům a zaměstnavatelům, aby se tito s mými osobními a prezentačními údaji seznámili a případně mne mohli oslovit s nabídkou zaměstnání, brigády, praxe či jiných typů obchodních sdělení. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a prezentačních údajů je dobrovolné.

Jedná se především o základní osobní a prezentační údaje důležité pro evidenci v systému: Jméno a příjmení, datum narození, občanství, získané tituly, dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, tel. čísla, vzdělání, současné pracovní pozice a stavu na trhu práce, dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a požadavků hledané práce, brigády či praxe a dalších souvisejících nepovinných položek.

Zpracování a evidence vašich osobních a prezentačních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými webovými stránkami.

Beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

I. svém právu na informace o tom, jaké údaje jsou o mne zpracovávány;

II. svém právu na opravu či vymazání nepřesných osobních a prezentačních údajů;

III. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (I) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (II) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (III) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (IV) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (V) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;

IV. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlasím s využíváním svých osobních a prezentačních údajů za účelem poskytnutích nabídek zaměstnání, praxí, brigád a dalších typů obchodních sdělení ze strany společnosti Ivitera a.s. a jejích partnerů.

Práva uvedená v bodech I) a II) mohu uplatnit a případně v budoucnu souhlas zrušit prostřednictvím svého uživatelského účtu a kontaktů uvedených na stránkách provozovaných společností Ivitera a.s.. Tento souhlas uděluji společnosti IVITERA a.s., se sídlem Kafkova 16, 160 00 Praha 6, IČ: 28186575, zapsané u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C vložka 82484, jakožto správci.