info
pprofile-image

RNDr. David Brož, CSc.

 Ředitel a spolumajitel Versalis s.r.o. a Actis s.r.o. Kouč, facilitátor, konzultant, lídr a manažer.  

Jsem zakladatelem a ředitelem konzultační společnosti Versalis a spolumajitelem vývojářské firmy Actis.

V minulosti jsem pracoval jako ředitel mezinárodních společností VELUX, Berner, Black&Decker, Magnet Camif a Philips. Byly to firmy s velmi odlišnou firemní kulturou a jejich cesty k dosahování výsledků se velmi lišily. V rámci svého působení jsem se podílel na několika řízených transformacích firemní kultury. To mě přivedlo k zájmu o souvislost mezi firemní kulturou a úspěšností firmy.

Založil jsem společnost Versalis, jejímž posláním je pomáhat firmám nastavit takové vnitřní prostředí, které nejlépe odpovídá podmínkám trhu, firemním cílům a strategii. Optimální firemní kultura je pro každou firmu jiná. Jsou jistě společné principy, které potřebuje každá firma. Mám na mysli především angažovanost a motivaci lidí, optimalizaci vnitřních procesů, sdílené cíle. V detailech se však cesty k úspěchu mohou velmi lišit.

Transformace firemní kultury je komplexní proces zahrnující prakticky všechny aspekty firemního prostředí. Obvykle začíná formulací vize a strategických cílů a končí kompetenčními modely pro všechny pozice ve firmě a rozvojem potřebných dovedností.

Trvalých změn v sociálním systému firmy není možno dosahovat zásahy zvenčí. Změny lidé přijmou pouze tehdy, pokud mají možnost podílet se na jejich designu a implementaci. Proto je důležitou součástí naší práce individuální a skupinový koučink.

Naše práce se zaměřuje na 3 oblasti. Je to optimalizace parametrů firemní kultury v návaznosti na tržní prostředí a strategii firmy, dále rozvoj spolupráce a komunikace v rámci pracovních týmů a konečně rozvoj osobních kompetencí v souladu s potřebami.

Dynamické prostředí současnosti vyžaduje jiné modely řízení, než jaké byly úspěšné v minulosti. Proto klademe důraz na autonomii, flexibilitu, zodpovědnost a motivaci lidí. Autonomie a flexibilita však neznamená anarchii, motivace není o vysokých nákladech. Vše musí směřovat k vysoké trvale udržitelné efektivitě.

Ve spolupráci se SW firmou Actis jsme vytvořili unikátní metodu Peoplix na mapování angažovanosti ve firmě. Peoplix posuzuje vhodnost stávající firemní kultury a stylu vedení a navrhuje směry firemního i osobního rozvoje. Slouží i posouzení vhodnosti nových zaměstnanců z hlediska jejich souladu s firemní kulturou. 

Články profesionála

Jak vytvořit optimální firemní kulturu? - 1.10.2018

Aby mělo smysl hledat odpověď na tuto otázku, musíme vědět, jak má ta optimální kultura vypadat. Víme to? celý článek

Jak a proč dosáhnout synergie týmu - 19.4.2018

Pojem synergie pochází z chemie a popisuje stav, kdy se chování molekuly jako celku liší od chování samostatných prvků, z nichž je složena. Spojením… celý článek

Jaká firemní kultura je nejlepší? - 20.10.2017

Význam kultury pro úspěšnost organizace je již dnes považován za prokázaný a navíc dále roste. Kultura má přímý vliv na výkonnost firmy, motivovanost… celý článek

David Brož v Management tv: Firemní kultura se dá měřit, jen musíte mít vhodný nástroj - 10.10.2017

David Brož je zakladatelem a ředitelem společnosti Versalis a také autorem online aplikace Peoplix určené pro diagnostiku firemního prostředí, kterou… celý článek

Rozhodovací paralýza a jak z ní uniknout - 2.12.2016

Zdražit, nebo zlevnit? Propustit, nebo přijmout? Investovat, nebo šetřit? Rozhodnutí nás provázejí neustále. Na správném rozhodování závisí náš… celý článek

Osvojte si zásady poskytování zpětné vazby - 11.10.2016

Zpětná vazba je nepříjemný zvuk, který uslyšíme při přiblížení mikrofonu k reproduktoru. Zpětná vazba je regulační mechanismus, který udržuje náš… celý článek

Engagement - cesta k nižším nákladům - 13.9.2016

Nedávno jsem se setkal s ředitelem jednoho velkého výrobního závodu. Firma vznikla před 20 lety jako dceřiná společnost zahraničního vlastníka. Ten ji… celý článek

Profil Davida Brože - majitele a výkonného ředitele společnosti Versalis - 2.9.2016

David Brož je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Versalis, která se zabývá především projekty změny firemní kultury. Vystudoval… celý článek

David Brož v Management TV: O firemní kultuře a jejím vlivu na výkonnost firmy - 2.9.2016

David Brož je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Versalis, která se zabývá především projekty změny firemní kultury. Vystudoval… celý článek

Kurzy profesionála

Kontaktovat profesionála

Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.

Síla profilu

star_full star_full star_full star_empty star_empty

Zaměření profesionála

  • Konzultant
  • Poradce
  • Dodavatel IT systémů a technologií
  • Dodavatel vzdělávání

Obory

  • Marketing
  • Personalistika a HR
  • Prodej a obchod
  • Management
  • Výroba a průmysl
  • Vzdělávání a školství

Další profily profesionála

RNDr. David Brož, CSc.
Kouč

RNDr. David Brož, CSc.

 Kouč, facilitátor, konzultant, lídr a manažer. Ředitel a spolumajitel Versalis s.r.o. a Actis s.r.o.