info
pprofile-image

doc. Ing. Václav Vacek, CSc.

Prorektor pro výzkum a zahraniční spolupráci na vysoké škole Unicorn College

Vystudoval České vysoké učení technické, kde se specializoval na téma energetických systémů a simulace problematiky přenosu tepla a hmoty. Absolvoval také množství zahraničních vědeckých stáží například na Kjóto University, Cornell University nebo Texas A&M University.

Více než 20 let rovněž působí v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN, kde se podílí na vývoji inženýrských aplikací pro experimenty ATLAS, TOTEM, ALICE a LHCb. Dlouhodobě se věnuje systémům pro automatizovaný sběr dat (DAQ a DCS systémy).

Je taktéž velkým zastáncem implementace moderních metod a informačních systému do výuky. Ve svých projektech na toto téma zohledňuje poznatky ze svého výzkumu zaměřeného na zachycení trendů v pohledu na životní priority a změny chování u několika generací vysokoškolských studentů.

Kurzy profesionála

Kontaktovat profesionála

Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.

Síla profilu

star_full star_full star_half star_empty star_empty

Zaměření profesionála

  • Pracovník v oblasti školství a vzdělávání

Obory

  • Elektrotechnika a energetika
  • IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení
  • IS/IT: Vývoj aplikací a systémů
  • Vzdělávání a školství