Zajímavé články

Ing. Marek Laurenčík, MBA - JUBELA, s.r.o.

icon Kontingenční tabulky a grafy v Microsoft Excel: Relace mezi tabulkami

V minulém článku jsme se naučili, jak vytvářet kontingenční tabulky a grafy v Microsoft Excel. Dnes se zaměříme na relace mezi tabulkami. Mezi formátovanými tabulkami, které obsahují sloupce se společnými údaji, můžeme vytvářet relace představující jejich vzájemné propojení. Jednomu řádku z jedné…

Eva Hédlová, EMPIRE - the Know-How Institute

icon HR manažer: „… a domácí úkoly jim nedávejte, stejně na ně nebudou mít čas.“

Slovní spojení „domácí úkol“ velmi dobře známe z našich školních let, a když ho zaslechneme, vybaví se nám různé vzpomínky: „Dneska jsem dostal poznámku (nebo dokonce pětku), protože jsem neměl domácí úkol.“ „Matiku máme až 4. hodinu, to stihnu opsat o velké přestávce.“ A dnes, když jsme dospělí,…

Jan Průcha

icon Myšlenkové postupy pro racionální řízení – II. díl: Analýza problému

Postup pro systematické hledání příčin problémů šetří nervy, čas a peníze. Slovo problém má v češtině široké použití. Používáme ho jako obecné označení nějaké starosti nebo potíže. Ve skutečnosti jsou za tím slovem schovány situace, které je možné převést na jednu z následujících možností, nebo…

PhDr. Naďa Štullerová, ředitelka, ACE CONSULTING, s.r.o.

icon Psychologické testování v personalistice milované i zatracované

V rámci Evropy existují přísné normy pro využívání psychologických testů pro potřeby personální práce, v ČR bohužel neexistuje zatím psychologická komora, a tak někdy je doopravdy těžké zjistit, kdo umí používat psychologické testy, a kdo ne, které testy jsou kvalitní a které ne...

Vratislav Kalenda, Image Lab

icon Etický leadership je vrcholová manažerská disciplína

Etický problém ve firmě je jako cukrovka. Dlouhou dobu nikoho netrápí, nebolí a najednou…

JUDr. Irena Valíčková, lektorka pracovního práva

icon Odpovědnost zaměstnance za škodu - nejčastější problémy v praxi

Odpovědnost v pracovním poměru... a co „dohodáři“? V pracovněprávních vztazích odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným (tj. úmyslným i nedbalostním) porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Výpis 274279 z celkem 279